Deze informatie wordt u aangeboden door het V.P.I. vzw.
Onze websites: www.verkeersland.be · www.verkeervpi.be

U koos deze pagina:  verkeervpi.be/vpi/verkeers-_en_mobiliteitseducatie/verkeersvormingsklas/index.php

Startpagina >

Verkeersvormingsklas

Verantwoording

Door de Wet op de Jeugdbescherming (1965) kunnen min 16-jarigen voor (verkeers)overtredingen niet worden beboet, hun ouders evenmin. De jeugdrechtbank kan hen wel dagvaarden, in bijzijn van hun ouders en een advocaat én kan een maatregel van pedagogische aard opleggen (een zgn. alternatieve sanctie).

In diverse Nederlandse gemeenten waren er positieve ervaringen. De ouders van 12 - 14 jarigen mochten er kiezen tussen het betalen van boete (die kleiner is dan bij plus 16 jarigen) of het volgen van een verkeersvormingsklas. Zo is het idee overgewaaid naar België, waar Gent ermee gestart is in 1984. Jaren later zijn er andere gemeenten gevolgd. Het gebeurt zelden dat een jongere voor een tweede of derde maal moet worden uitgenodigd naar de verkeersvormingsklas.

Doel

De verkeersvormingsklas is een middel om jongeren tussen 12 - 16 jaar aan te sporen zich veiliger te gedragen. Velen onder hen weten dat ze voor verkeersovertredingen niet kunnen worden beboet en missen alzo de 'stok achter de deur'.

Het uiteindelijke doel is dus niet, meer bekeuringen uitschrijven, maar er toe komen dat jongeren minder overtredingen begaan en minder bij verkeersongevallen betrokken geraken.

De jongeren die een verkeersvormingsklas volgen, blijken het opofferen van enkele uren vrije tijd te ervaren als een sanctie, die weliswaar wordt gecompenseerd door meer verkeersinzicht en een betere regelkennis.

Doelgroep

Het parket van de jeugdrechtbank bepaalt wie zal worden uitgenodigd om de verkeersles te volgen, alsook voor welke verkeersovertredingen. Doorgaans stelt de politie een lijst op van de jeugdige overtreders. Soms stelt ze ook voor wie kan worden uitgenodigd.

Gezien de overbelasting van de parketten, wordt in de regel aan de politie overgelaten om de (aangeduide) jongeren uit te nodigen, met kennisgeving aan het parket. Na de les wordt aan dat parket meegedeeld wie is opgedaagd en wie niet. In dit laatste geval zou het parket van de jeugdrechtbank de jongere kunnen ontbieden, in bijzijn van de ouders . Maar dat gebeurt haast nooit. In de regel gaat de politie de betrokkene opzoeken en in bijna alle gevallen volgt deze (uiteindelijk) toch de les.

Verloop van de vorming

De verkeersvormingsklas gaat over het algemeen door op een woensdagmiddag of een zaterdagochtend en duurt 2 à 3 uur. De les wordt verzorgd door een medewerker van de politie, bij voorkeur iemand die pedagogisch gevormd is.

De aanwezigen stellen zichzelf kort voor en vertellen voor welke overtreding ze werden uitgenodigd. Dan vullen de jongeren een testformulier in, om na te gaan hoe het met hun verkeerskennis is gesteld. De antwoorden worden dan overlopen en zo weet de lesgever welke verkeerde opvattingen hij moet rechtzetten of welke gaten hij zal trachten op te vullen.

Na een korte pauze toont de lesgever een reeks beelden van plaatselijke verkeerssituaties, die hij voorziet van de nodige commentaar, rekening houdend met de antwoorden op de test en met de gerapporteerde overtredingen.

Het aantal gemeenten met een verkeersvormingsklas is niet (meer) bekend.